سیستم ترمز EBD چیست و چگونه کار می کند؟

 

سیستم‌های ترمز بر روی خودروها در ابتدا کاملا به شکل مکانیکی طراحی و تولید می‌شدند که در آن‌ها نیروی ترمز وارده از طرف راننده به صورت مساوی بین تمام چرخ‌های خودرو تقسیم می‌شد.که با تست‌های انجام شده بر روی خودروها، مهندسین به این نتیجه رسیدند که در شرایط متفاوت نیاز به اعمال نیروی ترمز متفاوتی به چرخ‌های خودرو است. این نیاز، با گسترش تکنولوژی‌های موجود بر روی خودروها و همچنین بالا رفتن سرعت و شتاب خودروها که شرایط کنترل و توقف کردن متناسب با خود را طلب می‌کرد بیشتر حس می‌شد.

 


نحوه عملکرد سیستم EBD :

 

سیستم EBD که مخفف عبارت Electronic Brake force Distribution است، به معنای توزیع الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ‌ها است. سیستم EBD به نوعی در کنار سیستم ترمز ABS و به عنوان مکمل این سیستم ترمز ضد قفل در خودروها قرار می‌گیرد.

سیستم EBD در شرایط مختلف حرکت خودرو بر روی مسیر با توجه به فشار وارده بر روی هر یک از چهار چرخ خودرو عمل می‌کند. به این صورت که این سیستم فشار وارده به چرخ و اصطکاک موجود بر روی هر چرخ را در هر لحظه با توجه به سنسورهای موجود بررسی کرده و نیروی مناسبی را با توجه به اصطکاک هر چرخ با سطح جاده ،اعمال می‌کند.سیستم EBD با این عمل مانع از اعمال نیروی بالا به چرخ‌های با اصطکاک کمتر و در نتیجه قفل شدن چرخ‌های با اصطکاک کمتر و خروج خودرو از مسیر متعادل آن است.

سیستم EBD با توجه به اینکه به هر چرخ با توجه به شرایط موجود نیروی خاصی را اعمال می‌کند در هنگام ترمزگیری موجب می‌شود تا خودرو از حالت تعادل و از مسیر خود خارج نشود. این سیستم الکترونیکی توزیع نیروی ترمز بین چرخ‌ها، بخصوص در جاده‌ها و مسیرهای لغزنده و همراه با برف و یخ که در قسمت‌های مختلف جاده شاهد تکه‌هایی از مسیر پوشیده با برف و یخ هستیم کارایی خود را به خوبی نشان می‌دهد.

ممکن است در یک لحظه یکی از چرخ‌های خودرو بر روی یخ قرار گرفته باشد و چرخ دیگر بر روی آسفالت باشد که در صورت اعمال نیروی یکسان به این چرخ‌ها، چرخ قرار گرفته بر روی یخ چون اصطکاک کمتری با سطح جاده دارد قفل شده و موجب می‌شود خودرو از مسیر خود منحرف شده و از جاده خارج شود. ولی با مجهز بودن سیستم ترمز خودرو به سامانه توزیع الکترونیکی نیروی ترمز بین چرخ‌ها،EBD، نیروی کم‌تری به چرخ قرار گرفته بر روی یخ وارد می‌شود تا خودرو را در حالت تعادل نگه دارد.

 


شرایط مختلف حرکت خودرو و جاده که نیاز به سیستم EBD را ضروری می‌کند :

 

همچون شرایط مسیرهای لغزنده و جاده‌های دارای برف و یخ، شرایط دیگری هم در هنگام رانندگی ایجاد می‌شود که استفاده از سیستم EBD را ضروری می‌کند. یکی از این شرایط تفاوت‌های ترمزگیری هنگام کم بودن وزن خودرو با زمانی است که خودرو با بار اضافی یا سرنشین حرکت می‌کند. در این صورت نیز نیروهای وارد شده به هر چرخ متفاوت است و برای در یک مسیر نگه داشتن خودرو در حالت تعادل، نیازمند اعمال نیروهای متفاوت بر اساس میزان فشار و اصطکاک موجود بر روی هر چرخ به آن است.
حتی در حالت رانندگی عادی نیز که بار اضافه و یا تغییر مسیر بر روی خودرو وجود ندارد با توجه به قرارگیری موتور و گیربکس و تجهیزات خودرو در قسمت جلوی خودرو در بیشتر خودروهای موجود، وزن بیشتری بر روی چرخ‌های جلو قرار دارد و همین امر نیازمند اعمال نیروی بیشتری در هنگام ترمزگیری به چرخ‌های جلو است که این مورد نیز یکی از ضروریات تجهیز خودرو به سیستم EBD است.

 

 

 

به اشتراک گذاری