کسب مقام قهرمانی مسابقات آفرود قزوین، اردیبهشت 1403 کاوه ناظر و سیامک صابری در کلاس باگی ماوریک 


برگزاری مسابقات آفرود در کلاس باگی ماوریک در قزوین با قهرمانی تیم ایران روور پایان یافت.

در این مسابقات کاوه ناظر و سیامک صابری به مقام قهرمانی رسیدند.

... بازگشت