معرفی مدیران

چاپ صفحه

آقای عباس رمضانی

سمت: مدیر عامل

تماس مستقیم:  abbasramezani@iranrover.com

 

آقای محمدرضا رمضانی 

سمت: قائم مقام مدیر عامل و مدیر  واحد Organizational

تماس مستقیم:  farhadramezani@iranrover.ir

 

آقای فرشاد رمضانی 

سمت: قائم مقام مدیر عامل و مدیر واحدVIP 

تماس مستقیم:  farshadramezani@iranrover.ir

 

آقای فرزاد رمضانی 

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر واحد CANOPY

تماس مستقیم:  farzadramezani@iranrover.ir

 

آقای فراز رمضانی

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر واحد OPTION&ACCESSORIS

تماس مستقیم:  farazramezani@iranrover.ir

 

 آقای مهندس سامان سلطانی زاده

سمت: مدیر مهندسی فروش و بازاریابی

تماس مستقیم:  soltanizadeh@iranrover.ir

 

 آقای مهندس فریدون دشتی

سمت: مدیر کارخانه تولیدی

تماس مستقیم: 

 

آقای مهندس جمشید 

 سمت: مدیر واحد طراحی و مهندسی

 تماس مستقیم: