آخرین اخبار

8 نکته ای که هنگام عبور از خیابان باید رعایت کنیم

بچه ها همیشه یادمون باشه که این 8 نکته رو هنگام عبور از خیابان رعایت کنیم.

 

اول:  انتخاب بهترين محل براي عبور 

دوم:  كمك خواستن از يك بزرگتر در صورت امكان

سوم:  توقف قبل از جدول خيابان يا لبه جاده

چهارم:  نگاه كردن  به همه جهات براي مشاهده تردد وسايط نقليه

پنجم:  گوش دادن به صداي تردد وسايط نقليه

ششم:  فكر كردن در مورد زمان مناسب براي عبور

هفتم:  وقتي جاده خالي از وسايط نقليه است و يا پس از توقف كامل آنها، عبور مستقيم از عرض جاده با قدم‌هاي تند.

هشتم:  نگاه كردن و گوش دادن و فكر كردن مداوم به تردد خودروها در حين عبور