برق در کمپر مسافرتی (بخش اول)

 برای مشاهده گالری خودروی تشریفات،خودروی VIP خودروی مسافرتی  کلیک کنید

جهت مشاوره و سفارش لطفا با شماره های زیر تماس حاصل کنید:

02166595692-3

09121120661

یکی از منابع مهم تامین انرژی در ماشین کمپر باطریهای اضافی موجود در کمپر علاوه بر باطری اصلی ماشین،

می باشد. در اینجا به چگونگی شارژ و استفاده از باطری جهت مصارف کمپرهای مسافرتی ،  میپردازیم.


 براساس لوازم مورد نظر برقی در خودروی کمپر ، میزان آمپر مورد نیاز بدست آمده و براساس آن نسبت به تامین

باطری مورد نیاز اقدام می شود.

معمولا لوازم الکتریکی داخل یک ماشین مسافرتی شامل یخچال فریزر، تلویزیون، پمپ های آب ، هواکشها، چراغهای

روشنایی(نوع مصرف تر است)، بخاری در جا میباشد.

جهت تولید برق 220 ولت متناوب در کمپرهای مسافرتی از باطریهای اضافی موجود(در حد کمتر 1000   از اینورتر استفاده

میشود. این برق جهت مصارف احتمالی مانند وینچ، پمپ هوا، چراغ سیار و غیره موارد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به اینکه تمامی این مصرفی کننده ها، بصورت همزمان مورد استفاده قرار نمی گیرند، در طول 24 ساعت،

حدود ۱۰۰ آمپر مورد نیاز می باشد و اگر مصرف دو روز را در نظر بگیریم به حدود ۲۰۰ آمپر باطری خشک و از نوعrv

( تفاوت این نوع باطری با باطری های معمولی در بازدهی طولانی تر آن بوده و اینکه این نوع باطری قابلیت استارت زنی

را ندارد)، مورد نیاز می باشد.

برای شارژ باطریهای قسمت ماشین کمپر ، همان دینام ماشین برای این منظور کفایت کرده و نیازی به منابع دیگر

تولید انرژی نمی باشد. برای این منظور داشتن یک مدار ساده الکترونیکی شبیه عملکرد آفتامات و یک عدد رله ۳۰ امپر

دو کنتاکت، مورد نیاز می باشد.