آخرین اخبار

آغاز همکاری محمدرضا گلزار با گروه صنعتی ایران روور

محمد رضا گلزار همکای خود را با مجموعه ایران روور تحت عنوان REZZARROVER (ریزار روور) در زمینه طراحی و تولید خودروهای خاص آغاز کرد.

منتظر خبرهای جدید در این خصوص باشید.

آدرس اینستاگرام:

REZZAROVER@

پست اینستاگرامی گلزار در خصوص این همکاری