بازدید آقای سید علی یزدی خواه نماینده ی  مردم شهر ری، دوره ی یازدهم در مجلس شورای اسلامی از گروه صنعتی ایران روور

 

برای نمایش گالری تصاویر و صفحه افتخارات ایران روور کلیک نمایید

 

به اشتراک گذاری