پلستار رقیب جدید پورشه 911

پلستار رقیب جدید پورشه 911

ادامه مطلب

بنتلی باتور ظاهر مدل‌های آینده کارخانه را نمایش می‌دهد

بنتلی باتور ظاهر مدل‌های آینده کارخانه را نمایش می‌دهد

ادامه مطلب

ساخت مدل جدید پورشه با الهام از یک شخصیت کارتونی

ساخت مدل جدید پورشه با الهام از یک شخصیت کارتونی

ادامه مطلب

آواتر ۱۱ با پیشرانه ۵۷۸ اسبی و برد ۶۸۰ کیلومتری

آواتر ۱۱ با پیشرانه ۵۷۸ اسبی و برد ۶۸۰ کیلومتری

ادامه مطلب

لیموزین الکتریکی چینی

لیموزین الکتریکی چینی

ادامه مطلب

شاسی‌ بلند الکتریکی مینی

شاسی‌ بلند الکتریکی مینی

ادامه مطلب

چهره جدید ب‌ام‌و X7

چهره جدید ب‌ام‌و X7

ادامه مطلب

بلیزر هم برقی شد

بلیزر هم برقی شد

 

ادامه مطلب