پرسنل

چاپ صفحه

آقای عباس رمضانی

سمت: مدیر عامل

تماس مستقیم:  abbasramezani@iranrover.com

 

آقای محمدرضا رمضانی 

سمت: قائم مقام مدیر عامل و مدیر امور فروش واحد خودرو های خاص

تماس مستقیم:  farhadramezani@iranrover.ir

 

آقای فرشاد رمضانی 

سمت: قائم مقام مدیر عامل و مدیر واحدVIP و خودرو های مسافرتی

تماس مستقیم:  farshadramezani@iranrover.ir

 

آقای فرزاد رمضانی 

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر واحد کانوپی

تماس مستقیم:  farzadramezani@iranrover.ir

 

آقای فراز رمضانی

سمت: عضو هیئت مدیره و مدیر واحد آپشن 4X4

تماس مستقیم:  farazramezani@iranrover.ir

 

 آقای سامان سلطانی زاده

سمت: مدیر فروش و بازاریابی

تماس مستقیم:  soltanizadeh@iranrover.ir

 

 آقای محمود جعفری

سمت: معاونت امور مالی

تماس مستقیم:  jafary_mahmood@yahoo.com