آخرین اخبار

گردهمایی و نمایشگاه تیونینگ و آپشن خودروهای دو دیفرانسیل (شاسی بلند)

در تاریخ یکم و دوم آبان ماه 1339 گردهمایی خودروهای دو دیفرانسیل برگزار گردید.

بازدید برای عموم آزاد بود .

 آدرس:اتوبان بسیج ،بلوار هجرت،ورزشگاه تختی پیست دو دیفرانسیل