آخرین اخبار

لندرور

مناسب ترین خودرو برای ورود به مقوله آفرود برای آماتورها لندرور است .خودرویی ارزان با مکانیزم ساده،

بادوام و کم استهلاک که در صورت دست به آچار بودن در هر شرایطی به راحتی تعمیر می شود و مناسب

آفرود سواری است .


لندرور با بدنه آلومینیمی در انواع شرایط آب و هوایی مشکل پوسیدگی بدنه ندارد و به خاطر سبک بودن بدنه

در آفرود سبک و چالاک نشان می دهد . به دلیل زمان طراحی و تولید و هدف آن امکانات رفاهی و راحتی اتاق

لندرور پایین بوده و به نوعی می توان گفت عذاب آور است . البته این اشکال بیشتر در صورت استفاده روزانه به

چشم می آید و اگر ازآن به عنوان خودرو دوم و آخر هفته استفاده شود ، زیاد قابل توجه نیست .

 

 

 

 

 

منبع:مجله ماشین