آخرین اخبار

حضور ایران روور در نمایشگاه carnp

نمایشگاه carnp روز جمعه 28 شهریور ماه در حالی کار خود را به پایان رسانید که با استقبال جمع کثیری از مشتاقان خودرو های اسپرت و کلاسیک ،مواجه شد.

در این میان گروه صنعتی ایران روور نیز با نمایش 8 خودرو از محصولات تجهیز شده خودیکی از پر بازدید شوندگان بود...